บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด เชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
“สุดยอดทูตส่งเสริมรักการอ่าน สถาพรบุ๊คส์” ปีที่ 3
Mission Impossible
บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
มีความยินดีขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ
ร่วมงาน
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ
“สุดยอดทูตส่งเสริมรักการอ่าน สถาพรบุ๊คส์” ปีที่ 3
โดย คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาพรบุ๊คส์ จำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

กำหนดการ
13.00 -13.30 น. ลงทะเบียน
– การแสดงดนตรี /การแสดงจากทางโรงเรียน
– แถลงข่าวเปิดตัวโครงการสุดยอดทูตส่งเสริมรักการอ่าน สถาพรบุ๊คส์ ปีที่ 3
– ห้องสมุดในดวงใจ จากตัวแทนอาจารย์และนักเรียนนักเรียน
– เปิดตัวหนังสือวรรณกรรมเยาวชน เรื่องปริศนาวิทยา โรงเรียนแห่งอนาคต ผลงานของ poony ,       การ์เดียนสัตว์เทพในตำนาน ผลงานของ Love Berry และเลอัน ผลงานของ บอยน์ ไบรอน
– ประกวดการแต่งกายจากการอ่าน
– กิจกรรม Class สถาพรบุ๊คส์ Dance
– กิจกรรมการแสดงดนตรีเพื่อการอ่าน/การประชาสัมพันธ์
– กิจกรรมประกาศตัวแทนทูตจากโรงเรียน

เรียนเชิญจากใจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสาว 0 2940 3855 – 6 ต่อ 22 หรือ 086 384 5161