ร่วมรณรงค์รักการอ่านในเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน สำนักพิมพ์คมบางขอนำเสนอหนังสือของ


ชมัยภร แสงกระจ่าง (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 2 สมัย) ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องสมุดที่มองหาหนังสือดีๆ โดยเฉพาะหนังสือสำหรับเด็ก


ปี 2534 รางวัลชมเชยประเภท สารคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  บ้านหนังสือในหัวใจ  (ใช้นามปากกา ไพลิน รุ้งรัตน์ )ปี 2535 รางวัลชมเชยประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย


เป็นหนังสือนอกเวลา และสร้างเป็นภาพยนต์ กำกับโดย รุจน์ รณภพ และสร้างเป็นละคร ช่อง 3ปี 2540 รางวัลชมเชยประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก (ใช้นามปากกา  ไพลิน รุ้งรัตน์)


ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือนอกเวลาของ มหาวิทยาลัยศิลปากร / มหาวิทยาลัยบูรพา / มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปี 2543 รางวัลชมเชยบันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  บ้านนี้มีรัก ปี 2544รางวัลดีเด่นประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  คุณปู่แว่นตาโต


ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือนอกเวลาของมหาวิทยาลัยศิลปากร


ประเภท  รางวัลชมเชย นวนิยาย
เรื่อง  พระอาทิตย์คืนแรม ปี 2545 รางวัลชมเชยประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  ป้าจ๋า โก้ ติ๊ดตี่ น่ะจ้ะปี 2546 รางวัลชมเชยประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  แม่ลูกปลูกต้นไม้ ปี 2547 รางวัลชมเชยประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง  สวัสดีข้างถนน 
ได้รับการคัดเลือก (บางส่วน) เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนวิชาภาษาไทย ของ สถาบันคุมอง


ปี 2548 รางวัลชมเชย เรื่องสั้น
เรื่อง  ในสวนฝัน


ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือนอกเวลาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลปี 2549 รางวัลชมเชยประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง เด็กหญิงแห่งกลางคืน


ปี 2552 รางวัลชมเชยประเภท บันเทิงคดีสำหรับสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่น
เรื่อง   ขวัญสงฆ์


ปี 2553 รางวัลชมเชย นวนิยาย
เรื่อง   ในสวนเมฆ


นอกจากนนี้ยังมีหนังสือแนะนำพิเศษ ที่ได้รับการสร้างเป็นภาพยนต์ ละคร และได้รับการคัดเลือกอ่านนอกเวลา


1. บ้านไร่เรือนตะวัน  สร้างเป็นละคร ช่อง 7 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


2. หน้าต่างสีชมพู ประตูสีฟ้า สร้างเป็นละครช่อง 3  และได้รับการคัดเลือก (บางส่วน) ใช้อ่านประกอบในวิชาภาษาไทย ของ สถาบันคุมอง


3. จดหมายถึงดวงดาว สร้างเป็นละคร ช่อง 3 และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียน คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


4. จากดวงตาดอกไม้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร


5. วุ่นวายสบายดี สร้างเป็นละคร (แต่ไม่ได้ออกอากาศ)


6. ฤดูร้อนมีดอกไม้บาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร


7. ริบบิ้นเขียวกับกล่องกระดาษแดง สร้างเป็นละคร ช่อง 7


8. กุหลาบในสวนเล็กๆ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลา มหาวิทยาลัยศิลปากร