สมาคมนักเขียนฯ จะเปิดการ อบรมการเขียนนวนิยายกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
อีก ๒ รุ่น คือ
รุ่นที่ ๘             วันเสาร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
รุ่นที่ ๙              วันเสาร์ที่ ๒๘ และวันอาทิตย์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
 สถานที่ :  ห้องประชุม “รพีพร” อาคารเสาว์ – ศรีสุดา บุญเสนอ       สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย 
เลขที่ ๓๑ ถนนกรุงเทพฯ – นนทบุรี ๓๓  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม. ๑๐๘๐๐                               
ลงทะเบียน :         ๒๕๐ บาทต่อวัน (๒ วัน – ๕๐๐ บาท)       (อาหารกลางวัน ๒ วัน และอาหารว่าง ๔ มื้อ)
วิทยากร :             ๑.  คุณชมัยภร แสงกระจ่าง (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย)                      
๒.  คุณเจน สงสมพันธุ์   (บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์นาคร)                  
 ๓.  คุณนรีภพ สวัสดิรักษ์   (บรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย)                    
๔.  คุณกนกวลี พจนปกรณ์   (นักเขียนนวนิยายชื่อดัง)                   
 ๕.  คุณพินิจ นิลรัตน์   (นักเขียน-กวี-ผู้สื่อข่าวผู้คร่ำหวอดในแวดวงวรรณกรรม : กรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรม)                    
๖.  คุณขจรฤทธิ์ รักษา (เจ้าของสำนักพิมพ์บ้านหนังสือ และนักเขียนศิลปาธร ประจำปี ๒๕๕๒)
                 หากท่านใดสนใจเข้ารับการอบรมตามวัน-เวลาดังกล่าว  กรุณาระบุวันที่ (รุ่น) ที่ตนเองสามารถเข้ารับการอบรม พร้อมกับแจ้งความประสงค์ได้ที่ เจ้าหน้าที่ประสานเฉพาะกิจ โทร. ๐๘ ๕๙๑๙ ๑๐๖๕ (เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.) ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคมนี้เท่านั้น  (รับจำนวนจำกัด)   
 หมายเหตุ :           *ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรหลังจบการอบรม
                             ** วิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ยกเว้น อาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง
ที่ตั้งของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (Writer’ Association of Thailand)
๓๑  ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์)ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  ๑๐๘๐๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕  
(ช่วงนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เหลือเลนให้รถวิ่งข้างละเลน ให้เผื่อเวลารถติดไว้ด้วย)
แผนที่ : http://www.thaiwriterassociation.org/images/mapnew.jpg