สพฐ. ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง 2557

อาม่าบนคอนโด ชมัยภร แสงกระจ่าง ได้รับการประกาศเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มหน้าที่พลเมือง 2557
คุณปู่แว่นตาโต และ คุณปู่แว่นตาแตก ของชมัยภร แสงกระจ่างติดรายชื่อหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม กลุ่มหน้าที่พลเมือง
สำนักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  ร่อนจดหมายลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557   ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง  ซึ่งจะมุ่ให้นักเรียนชั้นประถมและมัธยมอ่านนอกเวลาในกลุ่มวิชาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและหน้าที่พลเมือง เน้นความเข้าใจและการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของพลเมือง
ทั้งนี้รายชื่อหนังสือดังกล่าว มีหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาทั้งหมด 72 รายการ  ซึ่ง อาม่าบนคอนโด ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง (จัดพิมพ์โดย สนพ. คมบาง) ได้รับการประกาศเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มหน้าที่พลเมือง 
ส่วนหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติมอีก 97 รายการ  คุณปู่แว่นตาโต และ คุณปู่แว่นตาแตก ของชมัยภร แสงกระจ่าง (จัดพิมพ์โดย สนพ. คมบาง) ก็ติดโผด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้รายชื่อหนังสือทั้งหมด ก็เป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มหน้าที่พลเมือง มีเรื่อง แอนนิมอลฟาร์ม ของ จอร์จ ออร์เวลล์ แปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์  (พิมพ์โดย สนพ. ใต้ฝุ่น)  ส่วนหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม ที่น่าสนใจเช่น เด็กบ้านดอย ของมาลา คำจันทร์ (สนพ. เคล็ดไทย)  เจ้าหงิญ บินหลา สัลกาลาคีรี (สนพ. ไรท์เตอร์)  สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ของ วินทร์ เลียววาริณ (สนพ. 113)