มูลนิธิซิเมนต์ไทย (SCG Foundation) จะจัดกิจกรรม ‘เทศกาลนิทานในสวน’


จึงขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์ และ เรียนเชิญท่านร่วมในพิธีเปิดงาน


·     เทศกาลนิทานในสวน ปีที่ 7    ใน วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553  เวลา 15.30 – 17.30 น.  ณ สวนลุมพินี (บริเวณสวนปาล์ม) เขตปทุมวัน


·    เทศกาลนิทานในสวนเชียงใหม่ ปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 15.30 – 17.30 น.  ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่