สำนักพิมพ์ชื่นใจ
ขอเรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ
“ช่วยหน่อยเปลี่ยนไต”
บันทึกเหนือทุข์เหนือสุขของอาริยา โมราษฎร์
บ่ายวันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๐
ณ ห้องสมุดประชาชนสานแสงอรุณ
ซอยสาทร ๑๐ ถนนสาทรเหนือ

      ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน
      ๑๓.๓๐ น. “สถานการณ์โรคไตในประเทศไทย”
            โดย ผู้แทนจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
๑๔.๓๐ น. สนทนากับ อาริยา โมราษฎร์
สุวิชานนท์ รัตนภิมล นิรมล เมธีสุวกุล
      ๑๕.๓๐ น. มอบเงินค่าต้นฉบับให้กับมูลนิธิโรคไตฯ
พิเศษสำหรับผู้มาร่วมงาน สามารถซื้อหนังสือ “ช่วยหน่อยเปลี่ยนไต” ได้ในราคาเพียง 100 บาท

“หน่อย” อาริยา โมราษฎร์
ผู้ประสานงานโครงการเด็กรักป่า จ.สุรินทร์
ป่วยเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย
๘ ปีของการทุกข์ทรมานจากการป่วยไข้
ทำให้ได้ทบทวนชีวิตที่ผ่านมา
เรียนรู้ชะตากรรมของทั้งตนเองและคนอื่นๆ
ด้วยบันทึกที่มีความลึกซึ้งทางอารมณ์
ขันอย่างเศร้าๆ
บอกเล่าอาการของโรคประสานเรื่องราวชีวิต
จนสุดท้ายตระหนักและพบว่า
เราสามารถสร้างภาวะจิตอันสงบสุขขึ้นได้
แม้ขณะร่างกายกำลังเจ็บป่วย