กำหนดการเปิดประตูสู่วาระการอ่านแห่งชาติ

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัทวิริยะประกันภัย
เปิดตัวโครงการ ก ไก่ ใส่ตู้วาระพิเศษ“เด็กรักอ่าน บ้านมีสุข”
และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ด
นิตยสารสกุลไทย นิตยสารขวัญเรือน นิตยสารบางกอก ทานตะวัน และนิตยสารโคโคโร

เปิดตัวโครงการ“ร้อยหนังสือในดวงใจนักเขียน ร้อยนักเขียนในดวงใจนักอ่าน”

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ

ณ ห้องประชุม ๑      ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
                        ————–
ภาคเช้า –โครงการ ก ไก่ ใส่ตู้ วาระพิเศษ-เด็กรักอ่าน บ้านมีสุข
๐๙.๐๐            
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐             
ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
๐๙.๔๐            
พล.ต.ท เผ่าไทย ทองธิว กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ
รวมถึงขอบคุณความร่วมมือ และมอบหนังสือ แก่โรงเรียนที่
ได้รับการคัดเลือกในเขตกรุงเทพฯ
๑๐.๐๐             
ปาฐกถาพิเศษ “เด็กรักอ่าน บ้านมีสุข” โดย ปาฐกรับเชิญ
๑๐.๒๐             
น้ำชา-กาแฟ
๑๐.๓๕            
เสวนาพิเศษ “อ่าน-เขียน เรียน-สอน ภาษาไทยอย่างไรให้สนุก”
            
โดย ผศ.ดร.ญาดา อารัมภีร ศุ บุญเลี้ยง สุริยัน สุดศรีวงศ์ (แม้ว คนรักแมว) และ กฤชพร นิติกุล
ดำเนินรายการโดย ไพลิน รุ้งรัตน์

๑๒.๐๐            
พัก-รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ภาคบ่าย-โครงการ “ร้อยหนังสือในดวงใจนักเขียน ร้อยนักเขียนในดวงใจนักอ่าน”

๑๓.๐๐            
ลงทะเบียน/รับมอบบัตรลงชื่อหนังสือและนักเขียนในดวงใจ

๑๓.๓๐            
ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับและชี้แจงโครงการ

๑๓.๔๕            
สุวิทย์ กิ่งแก้ว ผู้แทนคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดกล่าวสนับสนุนการจัดงาน

๑๔.๐๐      
การอภิปราย “เปิดประตูสู่วาระการอ่านแห่งชาติ :หนังสือ(หลาย)เล่มนี้ดีอย่างไรจึงอยู่ในหัวใจนักเขียน:”

โดย ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์- “ว.วินิจฉัยกุล-แก้วเก้า” ศิลปินแห่งชาติ อดุล จันทรศักดิ์-“อัคนี หฤทัย” ศิลปินแห่งชาติ และ อุทิศ เหมะมูล นักเขียนรางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๒

ดำเนินรายการโดย นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๕.๓๐            
น้ำชา-กาแฟ
๑๕.๔๕            
เสวนาเปิดใจนักเขียนนักอ่าน “อยากให้สมาคมนักเขียนฯทำอะไรในวาระการอ่านแห่งชาติ”

ร่วมเสวนาโดยนักเขียนนักอ่านที่มาร่วมรายการ ดำเนินรายการโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และบูรพา อารัมภีร อุปนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

๑๗.๐๐            
รับบัตรลงชื่อหนังสือและนักเขียนในดวงใจคืน
นายกสมาคมฯกล่าวปิดรายการ

—————–
พิธีกรประจำวัน

กฤตธิ์ศิลป์ ศักดิ์ศิริ
วนิดา คุ้มอนุวงศ์