สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ โครงการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี  พนมยงค์ 


 ขอเชิญร่วมงาน
เปิดเทศกาลศิลปะนานาพันธุ์ : ในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี  พนมยงค์


อภิวัฒน์สู่สันติ : CHANGE TO PEACE 
  ปาฐกถาทางศิลปะ  การแสดงละคร  การแสดงดนตรี  การแสดงสด  การอ่านบทกวี  การแสดงพื้นบ้าน  ฉายภาพยนตร์ 


ชมการแสดงทัศนศิลป์ผลงานของตัวแทนศิลปินหลากรุ่นทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคร่วมด้วยศิลปินรุ่นใหญ่


ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม จนถึง ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒


ณ สถาบันปรีดี  พนมยงค์  สุขุมวิท ๕๕ ซอยทองหล่อ


สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์  ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑  E-mail : [email protected]/ www.pridiinstitute.com