การจัดงานวิชาการเพื่อก้าวไปสู่ การจัดงานในวาระครบรอบ ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ พ.ศ.๒๔๔๓-๒๕๕๓      

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญร่วมงานเสวนา

ในวาระครบรอบ ๖๓ ปี วันสันติภาพไทย ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๘๘
ครบรอบ ๓๕ ปี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ หัวข้อ
“การเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชน จาก ขบวนการเสรีไทย(๒๔๘๔ – ๒๔๘๘) สู่ขบวนการนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ จนถึงปัจจุบัน”
เริ่มเวลา ๑๔.๐๐ น. ฉายวีดิทัศน์ละครหุ่นเสรีไทยเพื่อสันติภาพ

บทกวี “ภาพรวมประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประชาชน”

                   โดย : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์       ศิลปินแห่งชาติ

วิทยากรเสวนา : ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต

            ศุขปรีดา พนมยงค์             กรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์

            สันติสุข โสภณสิริ                   กรรมการสถาบันปรีดี พนมยงค์

             อาจารย์วิภา ดาวมณี             วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.ธรรมศาสตร์

             ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ       ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์

                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย : สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์

วันเสาร์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ณ หอประชุมพูนศุข พนมยงค์

สถาบันปรีดี พนมยงค์ เลขที่ ๖๕ /๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ)

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียด : โทรศัพท์ ๐-๒๓๘๑-๓๘๖๐-๑

E-mail : [email protected]      Website : pridiinstitute.com