ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
เชิญมาสนุกกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ฟังเสวนาพร้อมลุ้นระทึกไปกับเกมการแข่งขัน   ในกิจกรรม
เสวนา & ท้าแข่ง “คนเก่งภาษาและวรรณคดีไทย”
เกมฮาๆ สาระเน้นๆ  เก่งไม่เก่งไม่เกี่ยง 
ขอท้าเชิญทุกอาชีพ  ทุกเพศ  ทุกวัย  
ไม่จำกัดรุ่น   
 ผู้ชนะรับของรางวัลและประกาศนียบัตร 
 

พบกับ  
จักรกฤต โยมพยอม  หรืออาจารย์ทอม
ดำเนินการเสวนาและท้าแข่งโดย  ก้า อรินธรณ์
นักเขียน, นักดนตรีวง Basket Band
  
แล้วคุณจะยิ่งรักภาษาไทย
และสนุกสุดใจกับวรรณคดีไทย
๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่เสียค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด 
 
สำรองที่นั่ง/สอบถามรายละเอียดที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์  ถ.ราชดำเนินกลาง   โทร.  ๐-๒๒๒๖-๕๐๔๑,   ๐-๒๘๗๐-๘๒๒๗-๘  
สื่อมวลชนติดต่อ :  คุณอิศรา  โทร. ๐๘-๙๙๖๓-๑๔๘๖  คุณพัชราภา โทร. ๐๘-๙๘๘๕-๖๒๒๗