เลือกเอา “จะเป็นเขาหรือจะเป็นแขก”
สำนักพิมพ์นาคร และสำนักพิมพ์ openbooks
เชิญร่วมฟังเสวนาและแถลงข่าว “(ที่เกิด) เหตุเพราะเป็นเขาและเป็นแขก”

เสวนา “เป็นเขาและเป็นแขก” โดย ภัทระ คำพิทักษ์ บรรณาธิการข่าว นสพ.โพสต์ทูเดย์
“เป็นแขกในบ้านเขา” โดย ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เจ้าของผลงานเขียน ถอดรหัสลับเบอร์ซาตู, สื่อสันนิวาส และ ทีวีอัลจาซีรา

พร้อมเปิดตัวหนังสือ
“เป็นเขาและเป็นแขก” ของ ณรรธราวุธ เมืองสุข
และภาคอินโทร “ที่เกิดเหตุ (2)” ของ วรพจน์ พันธุ์พงศ์

ร่วมเสวนา โดย ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พจนารถ พจนาพิทักษ์ วรพจน์ พันธุ์พงศ์ อภิวัจ สุปรีชาวุฒิพงศ์ อายุบ ปาทาน ฯลฯ และภาคบันเทิงในกลิ่นอายเมืองปัตตานี

ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น.
ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ซอย 33 บางซ่อน เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

บางทีความไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ ต่อดินแดนมหัศจรรย์แห่งปาตานี จะเคลื่อนใกล้ชิดเข้ามามากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ เด่น นาคร โทร. 081-010-7120