เรียนเชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงาน
เอกเขนกเสวนา ครั้งที่ 4 ด้วยรักและผูกพันเพ็ญศรี-รพีพร และ แถลงข่าว รางวัล รพีพร

เนื่องในที่ ๑๔ กรกฎาคม เป็นวันครบรอบเกิดของรพีพร ซึ่งในทุกปีสมาคมนักเขียนและญาติน้ำหมึก จะไปเยี่ยมคารวะ รพีพร เป็นประจำ ดังนั้นในวันในวาระนี้ สมาคมนักเขียนจึงได้จัดงาน ด้วยรักและผูกพันเพ็ญศรี-รพีพร
เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๗.๓๐ น. ณ อาคารเสาว์-ศรีสุดา บุญเสนอ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมฟังเสวนา “แสงจ้าของ ‘รพีพร’ -บนเส้นทางวรรณกรรมไทย” โดยอาจารย์วรรณภา ชำนาญกิจ นักวิจัยผู้ศึกษาผลงานด้านวรรณกรรมของรพีพรอย่างลึกซึ้ง ดำเนินรายการโดยพิเชฐ แสงทอง
พลาดไม่ได้!!
แถลงข่าว รางวัล “รพีพร” รางวัลสำคัญของวงการวรรณกรรมไทย เป็นครั้งแรกของวงการวรรณกรรมไทย ที่จะมีรางวัล “ทุนนักเขียน” เป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นในการสนับสนุนนักเขียนอิสระ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานเขียนอย่างเต็มที่ ตามแนวความคิดของ ‘รพีพร’ ผู้ล่วงลับ
            
                  กำหนดการงานด้วยรักและผูกพันเพ็ญศรี-รพีพร                        
                               และงานแถลงข่าวรางวัล “รพีพร”
                  เสาร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๗.๓๐ น.
            ณ อาคารเสาว์-ศรีสุดา บุญเสนอ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
                              ——————

      ๑๔.๐๐      ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
            กล่าวต้อนรับ
      ๑๔.๑๕      ดร.ญาดา อารัมภีร นำอ่านบทกวีรำลึก “เพ็ญศรี-รพีพร”
            นักเขียนร่วมอ่านบทกวีรำลึกรพีพร
      ๑๔.๓๐      เสวนาพิเศษว่าด้วย “แสงจ้าของ“รพีพร”-บนเส้นทางวรรณกรรมไทย”
โดยอาจารย์วรรณภา ชำนาญกิจ ดำเนินรายการโดยพิเชฐ แสงทอง
      ๑๕.๒๐      วีดีทัศน์ “เพ็ญศรี-รพีพร”
๑๕.๓๐      แถลงข่าวรางวัล “รพีพร” โดยประยอม ซองทอง ประธานมูลนิธิรพีพรเพื่อสวัสดิการนักเขียน ชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
            ดำเนินรายการโดยบูรพา อารัมภีร
      ๑๖.๓๐      ขับร้องเพลงระลึกเพ็ญศรี-รพีพร โดยนักร้องนักเขียน “ด้วยรักและผูกพัน เพ็ญศรี-รพีพร”
      ๑๗.๓๐      ปิดงาน

สอบถามรายละเอียดที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สราวุธ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา- 02-9109565