ฉบับวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2551
โพสต์ทูเดย์
เซ็คชั่น แม็กกาซีน

โดย
เบญจมาศ เลิศไพบูลย์