คุณสันติ ส่งเสริมสวัสดิ์ และ นรีภพ สวัสดิรักษ์ จากนิตยสารสกุลไทย แสดงความยินดีแด่ชมัยภร แสงกระจ่าง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล จากงานสัปดาห์หนังสสือแห่งชาติ จากเรื่อง ขวัญสงฆ์