แสดงความยินดี ชมัยภร แสงกระจ่างคุณสันติ ส่งเสริมสวัสดิ์ และ นรีภพ สวัสดิรักษ์ จากนิตยสารสกุลไทย แสดงความยินดีแด่ชมัยภร แสงกระจ่าง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล จากงานสัปดาห์หนังสสือแห่งชาติ จากเรื่อง ขวัญสงฆ์

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *