คมบาง ขอแสดงความยินดี กับ อุทิศ เหมะมูล ผู้ทำงานต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการเขียน และจริงจังกับอาชีพนักเขียน

อุทิศ เหมะมูล เกิดเมื่อปี 2518 ภูมิลำเนาเดิมเป็นคนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกวิชาจิตรกรรม จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัจจุบันดำรงชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร และทำงานเขียนอย่างต่อเนื่อง เคยผลงานรวมเล่มได้แก่ รวมเรื่องสั้น 2 เล่ม คือ ปริมาตรรำพึง (สนพ. หวีกล้วย) และไม่ย้อนคืน (แพรวสำนักพิมพ์) นวนิยาย 2 เรื่อง คือ ระบำเมถุน (สนพ. สเกล) และกระจกเงา|เงากระจก (สนพ. หวีกล้วย) และรวมบทความวิจารณ์ภาพยนตร์ 2 เล่ม คือ 151 Cinema (สนพ. โอเพ่นบุคส์) และ Outsider in Cinema (สนพ. โอเพ่นบุคส์)

สนพ. หวีกล้วย พิมพ์งานของอุทิศ 2 เล่ม คือ รวมเรื่องสั้น ปริมาตรรำพึง และ นวนิยาย กระจกเงา | เงากระจก ซึ่ง ทั้ง 2 เล่ม มีขายในเว็บคมบาง (สั่งซื้อได้ทางไปรษณีย์)