สำนักพิมพ์คมบาง รณรงค์ให้นักอ่านส่งหนังสือดีทางไปรษณีย์ แก่ห้องสมุดที่ขาดแคลน เพื่อร่วมแบ่งปันหนังสือดีๆ ให้นักอ่านรุ่นใหม่

 

ร่วมกันทำเรื่องดีๆ ได้ง่ายๆ ดังนี้

 

1.
มีหนังสือดีที่อ่านแล้ว หรือจะซื้อหนังสือเล่มใหม่ที่รู้ว่าเป็นหนังสือดี
(อาจจะเคยอ่านแล้ว แต่ไม่อยากให้เล่มของตัวเองก็ได้นะจ๊ะ)

 

2.
มีโรงเรียน/ห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ
อาจจะเป็นห้องสมุดโรงเรียนสมัยเด็กๆ หรือห้องสมุดโรงเรียนที่ต่างจังหวัด
หรือห้องสมุดโรงเรียนที่รู้มาว่ากำลังอยากได้หนังสือ

 

3.
คัดเลือกหนังสือดี ใส่กล่องไปรษณีย์ การคัดเลือกหนังสือลงกล่อง
จะทำให้เราได้คัดกรองอีกครั้ง ว่าหนังสือเล่มนั้นๆ
เหมาะกับห้องสมุดที่เรากำลังจะส่งไปหรือไม่

 

 เกณฑ์สำคัญคือ
หนังสือต้องเหมาะกับผู้อ่าน เช่น ห้องสมุดระดับประถม
ก็ควรเลือกหนังสือที่เหมาะกับเด็กประถม ไม่ควรส่งหนังสือที่ทิ้งแล้ว
(อ่านไม่ได้ เก่าเกินไป เป็นนิตยสารที่หมดวาระหมดสมัยแล้ว)
ไปให้ห้องสมุดต่างๆ เพราะมันไม่มีประโยชน์สำหรับผู้อ่านเลยแม้แต่น้อย

 

4. จ่าหน้ากล่อง 

การ
ส่งหนังสือทางไปรษณ๊ย์นั้น สะดวกสำหรับทั้งผู้ให้
(ไม่ต้องเดินทางไปยังห้องสมุดนั้นเอง) สะดวกทั้งผู้รับ
(ไม่ต้องเดินทางมารับหนังสือ) ประหยัดกว่ากันเยอะ
เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเินทาง อีกทั้งการคัดเลือกหนังสือลงกล่อง
เป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้เราจะได้คิดดีๆ ก่อนจะจัดหนังสือลงกล่อง

 

อย่า
ลืมแนบไปรษณียบัตร พร้อมที่อยู่
เพื่อให้ห้องสมุดนั้นได้ส่งไปรษณียบัตรกลับมา
เพื่อบอกเล่าว่าได้รับหนังสือแล้วอย่างไร หรืออาจจะใส่ที่อยู่ทางอีเมล
หรือเฟซบุ๊ก หรือที่ไหนที่อยากให้ห้องสมุดติดต่อไป

 

5. ส่งเลย ถ้าเรามั่นใจว่าของเราดี ไม่มีต้องหวาดหวั่น

 

 

รร. ที่ สนพ. คมบาง ร่วมกิจกรรม คือ

 

1.  โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา

ต. ผาอินทร์แปลง อ. เอราวัณ

จ. เลย 42220

 

คุณครูผู้ดูแลโครงการ “หนังสือดีมีไว้แบ่งปัน.” ( Good mind, Good share)

นางสาว วารุณี  ทองแลง

(รร. ระดับมัธยม)

 

 

2. โรงเรียน ยางชุมน้อยพิทยาคม   

ชมรมหนังสือดีมีแบ่งปันกันอ่าน 

อ. ยางชุมน้อย จ. ศรีสะเกษ 33190

 

คุณครูธีรยุทธ บุษบงค์ ที่ปรึกษาชมรมหนังสือดีมีแบ่งปันกันอ่าน

(รร. ระดับมัธยม)

สำหรับห้องสมุดที่สนใจโครงการนี้ สามารถส่งรายละเอียดห้องสมุด
หรือ โครงการของห้องสมุด / ภาพถ่ายห้องสมุด และโรงเรียน /
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ / และที่อยู่ทางไปรษณีย์ และที่ติดต่ออื่น
เช่น อีเมล หรือ เว็บไซต์ หรือ เฟซบุ๊ก

ส่งมาที่ [email protected] หรือ ส่งมาทางเฟซบุ๊ค (In box) ก็ได้ค่ะ

 

——————————-

หมายเหตุ ถ้าต้องการให้เป็นทางการหน่อย ก็แนบจดหมายไปด้วยค่ะ เนื้อหาประมาณนี้ค่ะ

 

ที่อยู่ผู้ส่ง

เรื่อง ขอส่งหนังสือให้กิจกรรมการอ่าน (ระบุชื่อ)

เรียน (อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ)

 

เนื่อง
ด้วย ข้าพเจ้า… ได้ทราบเรื่องกิจกรรม(….ชื่อโครงการ……..) จาก สนพ.
คมบาง ซึ่งได้นำกิจกรรมดังกล่าวเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก ในโครงการ
คมบางรณรงค์ส่งหนังสือดีทางไปรษณีย์
ข้าพเจ้าเห็นว่ากิจกรรมของท่านมีประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ
จึงขอส่งหนังสือมาให้เพื่อประโยชน์แก่กิจกรรมอันมีคุณค่าต่อวงการวรรณกรรม

ด้วยความนับถือ

ลงชื่อ … ผู้ส่ง