อบรมการเขียนเรื่องสั้นและนวนิยาย

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียน โดยลงมือปฏิบัติจริง กับ ชาติ กอบจิตติ และเพื่อน (กวี,ผู้กำกับภาพยนตร์,ครูศิลปะ และคนโฆษณา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เรียน-กิน-นอน ที่บ้านชาติ กอบจิตติ เป็นเวลา ๑๐ วัน รับเพียง ๘ คนเท่านั้น
เปิดอบรมในวันที่ ๙ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
. มีความมุ่งมั่นอยากเป็นนักเขียน
. อายุไม่เกิน ๒๘ ปี
. เป็นผู้มีมิตรสัมพันธ์ดีกับเพื่อน
. ทำอาหารหรือล้างจานได้
. ไม่จำกัดการนับถือศาสนา

สนใจสมัครเข้าอบรม
โปรดส่งข้อเขียนของท่านที่ท่านเขียนเองและคิดว่าดีที่สุดจำนวน ๑ เรื่อง (ตัวพิมพ์ไม่ต่ำกว่า ๒ หน้ากระดาษ A4 หรือ ๖ หน้าลายมือเขียน) เป็นข้อเขียนอิสระ จะเกี่ยวกับตัวท่าน,ความคิด,ประสบการณ์, หรือ ฯลฯ เพื่อ “คัดเลือก”ผู้เข้าอบรม

ส่งข้อเขียนของท่านไปยัง
ตู้ป.ณ. ๒๐
ปทจ. ปากช่อง
นครราชสีมา ๓๐๑๓๐

หมดเขตรับข้อเขียนภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑