วิลเลียม โฟล์คเนอร์ เขียน
ดลสิทธิ์ บางคมบาง แปล

เขามีถ้อยคำอยู่คำหนึ่ง ด้วยความรัก เขาเรียกมัน แต่ฉันเคยชินกับถ้อยคำทั้งหลายมานานแล้ว ฉันรู้ว่าถ้อยคำอันนั้นก็เหมือนกันนั่นเองกับเหล่าอื่นๆ : แค่รูปทรงที่จะเติมใส่ลงไปในส่วนพวกที่ขาดหายไปอันหนึ่ง

วิลเลียม โฟล์คเนอร์ นักเขียนผู้ตรึงคนอ่านให้ตามไปกับกระแสสำนึกของเรื่องราวชวนอึดอัด ความตาย ความรัก ความเศร้า ความประดักประเดิด ทั้งหลายมารวมกันในสถานการณ์เมื่อฉันนอนกำลังตาย

สำนวนแปลของดลสิทธิ์ บางคมบาง
จัดพิมพ์ครั้งที่ 2
ราคา 300 บาท (พิมพ์จำกัด 200 เล่ม)
ค่าจัดส่ง 40 บาท