Moonshine Forum ร่วมกับสำนักพิมพ์คมบาง
จัดโครงการอบรมศิลปะเด็ก เกาะช้าง
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2551

กลุ่มศิลปินและคนรักศิลปะ ในนาม Moonshine Forum โดยมีสำนักพิมพ์คมบางเป็นแนวร่วม จัด “ค่ายศิลปะเด็ก ครั้งที่ 2 ” เพื่อเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่รากฐานของสังคม โดยในครั้งนี้ จะขยายโครงการในพื้นที่ กิ่งอ. เกาะช้าง จ. ตราด ใน วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2551 ณ โรงเรียนบ้านบางเบ้า โดยมีคณะครู อาจารย์และชุมชนในพื้นที่โครงการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะทางศิลปะทั้งการเขียนและการสร้างสรรค์ และนำศิลปะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่เด็กในพื้นที่ได้ จากการนำศิลปะไปสร้างสรรค์ของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว
      กิจกรรมเล็กๆ แต่มุ่งมั่นด้วยใจนี้ มีแรงกำลังจากกลุ่ม Moonshine Forum เป็นเรี่ยวแรงสำคัญ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์คมบาง และขอแรงสนับสนุนจากเพื่อนพ้องน้องพี่ ผู้รักศิลปะและวรรณกรรมทุกท่าน ทั้งสิ่งของ และเงินทองเล็กๆ น้อยที่ ที่เหลือใช้
      พวกเราคณะจัดกิจกรรม ขอเรียนเชิญพี่น้องผองเพื่อนทุกท่าน ร่วมบริจาคอุปกรณ์ศิลปะเก่าเก็บเหลือใช้ เช่น สีอะครีลิค สีโปสเตอร์ สีน้ำ จานสี พู่กัน แปรง ปากกา ดินสอ สมุดวาดเขียนฯลฯ
หรือร่วมสมทบทุนค่าเดินทางและค่าอาหารสำหรับจัดกิจกรรม
โดยสามารถร่วมบริจาคได้ ในงานดังนี้

1. ในงานสัปดาห์หนังสือ วันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2551 ณ บูธสำนักพิมพ์คมบาง N 44 โซนซี 1 ชั้นล่าง ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
      2.งานอินดี้บุ๊คส์แฟร์ วันที่ 25-27 เมษายน 2551 ณ บูธสำนักพิมพ์คมบาง สวนสันติไชยปราการ
3. Moonshine Forum ที่ทำการชั่วคราว ณ Moonshine Bar ถนนพระอาทิตย์
      หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี กนกพร วิวัฒนาการ
      บัญชีออมทรัพย์ สาขาทองหล่อ เลขที่ 042- 2- 55091- 6

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 087- 698 9062 (พี่เอ๋) และ 084- 091 5282 (พี่แปม) ผู้ประสานงานกิจกรรม)