มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แจกไฟล์หนังสือฟรี “ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐”

แจกไฟล์ ฟรี

“ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐”
บรรณาธิการ: กษิดิศ อนันทนาธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในวันปรีดี พนมยงค์ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือฟรีได้ที่

http://http://openbase.in.th/node/15013

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *