ผู้จัด องค์การคนพิการสากล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ

จัดแสดงภาพถ่ายขาวดำจำนวน 50 ภาพ โดยช่างภาพอิสระอภิลักษณ์ พวงแก้วซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตและการทำงานของผู้หญิงพิการจำนวน 25 คนจากหลากหลายอาชีพและหลากหลายความพิการ เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงแง่มุมที่มักไม่ถูกพูดถึงในสังคมไทยของผู้หญิงพิการในฐานะของการเป็นแรงผลักดัน ผู้สร้างสรรค์และผู้ให้

กิจกรรมเสวนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค. 2553
เวลา 13.00-16.00 น. ณ โถงชั้น L
ในหัวข้อ “เรื่องเพศของหญิงพิการ เรื่องต้อง (ไม่) ห้าม”
ซึ่งนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการและศิลปิน นำโดย ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข- เชอร์เรอร์ คณะสังคมศาสตร์ฯ ม. มหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศวิถีของคนพิการ คุณนิวัติ กองเพียร ศิลปินและนักวิจารณ์งานศิลปะ ฯลฯ
จะร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถีและความสำคัญของสิทธิทางด้านอนามัยเจริญพันธุ์ของหญิงพิการ รวมทั้งรับฟังประสบการณ์ที่น่าประทับใจของตัวแทนหญิงพิการ ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณ สุรีพร ยุพา
โทร 02 271 2123 มือถือ 086 7183140
อีเมล [email protected]


กำหนดการ
พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย “หญิงพิการ: แรงบันดาลใจ ความงามและคุณค่า”
และเสวนา “เรื่องเพศของหญิงพิการ เรื่องต้อง (ไม่) ห้าม”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2553
ณ บริเวณโถงชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 13.10 น. ผู้จัดการโครงการกล่าวแนะนำโครงการ
13.10 – 13.30 น. หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการและเชิญประธานเปิดงาน
13.30 – 14.00 น. ประธานกล่าวเปิดงานและเดินชมภาพถ่ายภายในงาน
14.00 – 14.15 น. พักและเตรียมการเสวนา
14.15 – 15.15 น. เสวนา “เรื่องเพศของหญิงพิการ เรื่องต้อง (ไม่) ห้าม” ร่วมเสวนา โดย
ดร. เพ็ญจันทร์ ประดับมุข- เชอร์เรอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศวิถีของคนพิการ
คุณนิวัติ กองเพียร ศิลปินและนักวิจารณ์งานศิลปะ
คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิคนพิการ หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ดำเนินการเสวนา โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง
15.15 – 16.00 น. แบ่งปันประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ โดย
คุณจิณฑาทิพย์ ศิลโสภิต เจ้าของธุรกิจฐานการ์เมนท์
คุณพัชราวัลย์ แสงสุนทร อดีตนักแสดงจากภาพยนต์ “ผู้ชายชื่อต้น ผู้หญิงชื่อนุช”
คุณโยชิมิ โฮริอุจิ ผู้ก่อตั้งคาราวานหนอนหนังสือ “ออลเวยส์ รีดดิ้ง คาราวาน”
ร่วมพูดคุยโดยอภิลักษณ์ พวงแก้ว ช่างภาพผู้ถ่ายทอดเรื่องราว

16.00 น. กล่าวขอบคุณและปิดงาน